Warunki korzystania z Biblioteczki Malucha

1. Bezpłatny dostęp do książek mają wszyscy kursanci, którzy zawarli umowę o prowadzenie kursu z LangLover.

2. Kursant może jednorazowo wypożyczyć 2 książki.

3. Kursant jest zobowiązany do zwrócenia książki lub książek w terminie 14 dni od jej/ich wypożyczenia. Za każdy dzień opóźnienia Szkoła nalicza kwotę 0,50 zł.

4. W przypadku zagubienia lub znaczącego zniszczenia książki lub książek opiekun kursanta jest zobowiązany do zapłaty kary umownej wysokości: 50 zł za jedną książkę.

Książki dostępne w bibliotece: Tutaj