Warunki korzystania z Biblioteczki Malucha

1. Bezpłatny dostęp do książek mają osoby, które wybrały Wariant 1 lub Wariant 2 płatności za kurs.

2. Szkoła udostępnia swoje zasoby kursantom, którzy wykupili co najmniej 10 godzin kursu języka angielskiego.

3. Kursant może jednorazowo wypożyczyć 2 książki.

4. Kursant jest zobowiązany do zwrócenia książki lub książek w terminie 14 dni od jej/ich wypożyczenia. Za każdy dzień opóźnienia Szkoła nalicza kwotę 0,50 zł.

5. Cennik dla kursantów, którzy wybrali WARIANT 3 płatności: 1 Książka – 1 zł 2 Książki – 1,50 zł

6. W przypadku zagubienia lub znaczącego zniszczenia książki lub książek opiekun kursanta jest zobowiązany do zapłaty kary umownej wysokości: 50 zł za jedną książkę.

Książki dostępne w bibliotece: Tutaj